Lezbično-feministična univerza (LFU) praznuje prvo petletko! V marcu 2010 smo organizirale prvi dogodek, od katerega so se zvrstila številna srečanja vse do danes. Razpravljale smo na bralno-študijskih večerih, pile pivo, si pridobivale različna znanja na delavnicah, delile tako lepe kot grenke lezbične in feministične izkušnje, se smejale, pisale na skupinskih trashih, pripravljale razstave, se dobivale na filmskih večerih, se seznanjale z glasbenimi ustvarjalkami na glasbenih poslušalnicah, se podpirale, se povezovale s sestrskimi feminističnimi iniciativami, izdelovale transparente, grafitirale zidove za 8. marec, zasnovale in korakale na feminističnih shodih, se družile na piknikih in skupaj počele še veliko drugih reči.

V oktobru 2015 vas v v sklopu Prve petletke v Lezbično-feministični univerzi tako vabimo na:

fotka-LFU-prva-petletka_04-OKTOBER

Študijski bralni krožek v SC Rogu: “Ženske kot akterke migracij“, v četrtek, 8.10.2015 ob 20.00 v Socialni center Rog, Tovarna Rog;

Dan Ade Lovelace 2015: “Zasebnost v času nadzora“, predavanja in delavnica, v nedeljo, 11.10.2015 ob 14h v klubu Tiffany, AKC Metelkova.*

Delavnico ironičnega preoblačenja: “Female2Male”, v nedeljo, 18.10.2015 ob 17.00 v klubu Tiffany, AKC Metelkova.*

Vabljene!

Lezbično-feministična univerza zagotavlja varen prostor, zato sta drugi in tretji dogodek* odprta le za ženske in trans osebe; dogodek v Socialnem centru Rog je odprt za vse.

*Oblikovanje plakata: Princessdesign.

*******************************************************************************************************

Lesbian Feminist University (LFU) has a 5th anniversary! From March 2010 on, when we had organised our first event, there have been many events going on! We have discussed at study-reading evenings, drank beer, obtained different knowledge at workshops, shared our positive as well as negative lesbian and feminist experiences, laughed out loud, written at group trash writing events, prepared exhibitions, watched and debated on movies, listened to female musicians, supported ourselves, cooperated and made connections with sister feminist initiatives, made paroles, written graffiti for March 8th, co-planned and walked at feminist protests, socialised at picnics and many more.

In September 2015 of the “first five years of LFU” we are inviting you to the following events:

Study reading club at SC Rog: “Women as active participants in migrations“, on Thursday, October 8th 2015 at 20.00 at Social centre Rog, Factory Rog;

Ada Lovelace Day 2015: “Privacy in time of control“, lecture and workshop, on Sunday, October 11th ath 14.00 at Tiffany Club, ACC Metelkova.*

– Ironic drag workshop: “Female2Male”, on Sunday, October 18th 2015 at 17.00 at Tiffany Club, ACC Metelkova.*

Warmly welcome!Lesbian Feminist University provides safe space, thus the second and third event* are open only to women and trans people; event at Social Centre Rog is open for all. *

Fyler design: Princessdesign.