Produkcija / Production

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Predstavitve in materiali z delavnic LFU / Presentations and materials from LFU workshops

– Maja Kraljič. “Predstavitve s tehnoloških delavnic na Lezbično-feministični univerzi” (od 2014 naprej), Slideshare.(Presentations from tech workshops at LFU from year 2014 on at Slideshare (in English).)


– Zin kolažev s skupinske delavnice »Lezbične in kvirovske intimnosti v prijateljstvih«, april 2018 (LFU v sodelovanju s ŠKUC-KCQ/klubom Tiffany). (Zine of collages from the group workshop »Lesbian and queer intimacies in friendships«)


– Zin kolažev in stripov s skupinske delavnice »Lezbični in feministični trash 2!« na 11. festivalu LIFT, oktober 2016, Budimpešta (sodelovanje LFU in Labrisz(Zine of collages and comics from the group workshop »Lesbian and feminist trash 2!« at the 11th LIFT festival, October 2016, Budapest, y bLFU and Labrisz).

Film in video / Movies and videos:

videostill LFU v akciji marec 2014

– “LFU v akciji”, dokumentarni video (4 min), marec 2014. (“LFU in action”, documentary (4 min), March 2014)

video still 30 let feministicne skupine Lilit

– “30 let feministične skupine Lilit: Okrogla miza na temo Ženska seksualnost”, dokumentarni film, 1h 58, junij 2015. (“30 years of feminist group Lilit: Round table on Female sexuality”, documentary, 1h 58 min, June 2015)

Koprodukcija: Spol.si, KUD Mreža, Društvo Vita Activa, LFU. Kamera: Ana Čigon, Ana Grobler, Teja Oblak. Montaža: Ana Grobler. (Co-production)

Predstavitve / Exhibitions:

“Skupinska razstava: Skozi njene oči. Utrinki lezbično-feministične produkcije (7.-18.3. 2014)”. 15. mednarodni feministični in queer festival Rdeče zore, marec 2014. (“Group Exhibition: Through Her Eyes. The Flashes of Lesbian-Feminist Production (7.-18.3.2014),” 15. International feminist and queer festival Red Dawns, March 2014.)

Zloženke in bilteni / Leaflets and bulletins:

LFU zlozenka

LFU zloženka 2013 (v slovenščini) (LFU shortened leaflet 2013, in English)

Teksti / Texts:

– Lezbično-feministična univerza. Manifest. V: Čičigoj K., Založnik J. (2017). Zakaj feminizem danes? (Dialogi, 11-12, str. 31-33. Maribor: Založba Aristej. (Lesbian Feminist University. Manifesto (in Slovene). V: Čičigoj K., Založnik J. Why feminism today? in Slovene) Journal Dialogi, 11-12, 2017. Maribor: Aristej.)

– “Spregledani vidiki institucije poroke in preteča homonormativnost lezbijk, gejev in kvir oseb”. 3buna: številka ŠOUvinizem. Ljubljana: Junij 2015. (“Overlooked viewpoints of institution of marriage and threatening homonormativity of lesbians, gay and queer people”. 3buna: edition Chauvinism. Ljubljana: June 2015. (in Slovene))

Knjige in spletne izdaje / Books and web editions:

Oblak, T. Lezbične, feministične in ženske študije – zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini. Ljubljana: Lezbično-feministična univerza in Društvo ŠKUC, 2011. (“Lesbian, feminist and women´s studies: collected bibliography of books, thematic magazines and catallogues in Slovene”; only in Slovene)

–  Zadnja spletna posodobitev bibliografije po tematikah,  Lezbično-feministična univerza, december 2014. (“Last web update of bibliography, December 2014”; only in Slovene).

Razstave / Exhibitions:

LFU fotografska razstava Female to femme

Katarina Hršak: Fotografska razstava Female-to-Femme, 21.5.-27.5.2011, klub Tiffany, AKC Metelkova. Fotografije so nastala med dvema delavnicama preoblačenja in raziskovanja feminilnosti v letu 2011. Ljubljana: Lezbično-feministična univerza, ŠKUC-Kulturni center Q/klub Tiffany in Katarina Hršak, 2011. (Katarina Hršak: Photography exhibition: Female-to-femme, 21.5.-27.5.2011, club Tiffany, ACC Metelkova. Photos were made at the the workshops of dressing up´s and research of femininity in year 2011. Production by Lesbian-feminist university, ŠKUC-Cultural center Q/club Tiffany and Katarina Hršak, 2011).

Sodelovanja članic LFU pri produkciji drugje / Collaborations in production elsewhere:

*Gledališče / Theatre:

Želeli ste pojejte Zardeli ste povejte I Želeli ste pojejte Zardeli ste povejte II

Želeli ste, pojejte /Zardeli ste, povejte I. Performans v sklopu Rdečega cikla, 18. 5.2012, Menza pri koritu, AKC Metelkova. Ljubljana: Mednarodni feministični in queer festival Rdeče zore, 2012. (“You wanted it, now eat it / You blushed, now say it. Part I”. performance at the Red cycle, 18.5.2012, Menza pri koritu, ACC Metelkova, Ljubljana, International feminist and queer festival Red Dawns.)

Želeli ste, pojejte /Zardeli ste, povejte II. Performans v sklopu benefita za 14. edicijo festivala Rdečih zor 2013, 6. 12.2012. Menza pri koritu. Ljubljana: Mednarodni feministični in queer festival Rdeče zore, 2012. (“You wanted it, now eat it / You blushed, now say it. Part II”. performance at benefit party for the 14th edition of Red Dawns in 2013, 6.12.2012, Menza pri koritu, ACC Metelkova, Ljubljana, International feminist and queer festival Red Dawns.)

* Knjige in spletne izdaje / Books and web editions:

LGBTQ slovar naslovnica ŠKUC 2011

– Več avtoric in avtor. LGBTQ slovar – Slovar lezbičnih, gejevskih, biseksualnih, transspolnih, transseksualnih in queer besed. Ljubljana: ŠKUC-Kulturni center Q/klub Tiffany, 2011. (LGBTQ vocabulary; only in Slovene).

Spletni LGBTQ slovar. ŠKUC-Kulturni center Q/klub Tiffany, 2011-2013. (web edition of LGBTQ vocabulary; only in Slovene).