Lezbične in kvirovske intimnosti v prijateljskih odnosih
1. 2. 2018
0

Lezbično-feministična univerza

vas vabi na izkustveno delavnico “Lezbične in kvirovske intimnosti v prijateljskih odnosih”, ki bo

v ponedeljek, 19.2.2017 ob 19h v klubu Tiffany (ŠKUC-Kulturni center Q), Metelkova mesto.

Na delavnici bomo skušale raziskati raznolike vidike naših lezbičnih in kvir prijateljstev, kolegialnosti, tovarištev in ostalih tesnih odnosov. Skušale bomo začrtati odprt, širši spekter intimnosti in spregovorile o radikalnih političnih vidikih le-te. Želimo si dobiti vpogled v to, kako se povezujemo med seboj ter kako lezbična in kvirovska prijateljstva razbijajo normativne zahteve tovrstnih odnosov v širši družbi.

Vabljene!

Zaradi velikega zanimanja se je potrebno na delavnico predhodno prijaviti na lezfemuniverza(afna)gmail.com. Udeležba brez prijave ne bo možna. V primeru velikega števila prijav bo izvedena še ena delavnica.

Delavnica bo potekala v slovenščini in angleščini; odprta je za lezbijke, ženske, kvir in trans* osebe. Dogodek podpira MOL.

Na sliki: lezbijke na gej paradi v San Franciscu, ZDA, 1974, Rink Foto.

********

Lesbian-Feminist University

is inviting you to an experimental workshop on “Lesbian and queer intimacies in the context of friendships”,

that will happen on Monday, February 19th at 19h at club Tiffany (ŠKUC-Cultural centre Q), Metelkova City.

At the workshop we will try to explore the different aspects of our lesbian and queer friendships, comradeships and other close relationships. Together we will outline an open, broader spectrum of lesbian and queer intimacies and talk about radical political aspects of intimacy. We hope to gain insight into connecting to each other and how lesbian and queer friendships disrupt society’s normative expectations of those relationships.

Welcome!

Due to high interest, registration for the workshop is needed beforehand on lezfemuniverza(afna)gmail.com. Participation without registration will not be possible.  In case of many registrations, additional workshop will occur.

Languages spoken at the workshop will be Slovene and English. Workshop is open to lesbians, women, queer and trans* persons. Event is supported by Municipiality of Ljubljana.

On the photo: lesbians at the San Francisco Gay Parade, USA, 1974, Rink Foto.

Dodaj odgovor