Manifest LFU 2017 iz revije Dialogi
12. 8. 2018
0

Čičigoj, K., Založnik, J., ur. Zakaj feminizem danes? Dialogi, revija za kulturo in družbo, 11-12/2017, str. 31-33. Maribor: Založba Aristej

Lezbično-feministična univerza (LFU)

Lezbično-feministična univerza (LFU) deluje od marca 2010 naprej na Metelkovi kot samonikla skupina. V LFU vzpostavljamo samoizbraževalni, refleksijski, umetniški in akcijski prostor za skupnost lezbijk in žensk1*, ki želijo raziskovati lezbične in feministične študije ter izkušnje v boju proti patriarhatu, lezbo-, homo-, transfobiji, kapitalizmu, fašizmu, rasizmu, imperializmu in vsem oblikam neenakosti med ljudmi. LFU temelji na principih samoorganizacije, avtonomije, aktivne udeležbe in demokratičnem odločanju vseh udeleženk. Izvajamo študijske bralne krožke, pogovore, delavnice, intervencije, skupinske oglede dogodkov, sodelujemo v uličnih akcijah in protestih. Dejavnosti potekajo v prostoru, ki je varen(nejši) in je odprt za lezbijke in ženske*. Redno sodelujemo z ostalimi samoniklimi feminističnimi skupinami in soustvarjamo feministično-kvirovski prostor v Rogu. Delujemo v klubu ŠKUC-Tiffany (ŠKUC-Kulturni center Q), občasno v ostalih prostorih na Metelkovi, v Rogu ali na ulicah.

Sedem let delovanja, sedem let skupnosti LFU prosto po spominu:

študijski bralni krožek Lezbične skupnosti v času in prostoru – delavnice ironičnega preoblačenja FTM/FTF in fotografije – transparent Prezaposlene & Podplačane – izjava Podpora tovarni Rog! – bralni krožek Lezbična spolnost – digitalna feministična intervencija z Gimpom – šraufanje koles – delavnica Linuxa z Majo Kraljič – skupinsko viharjenje – spletna stran LFU – poslušalnica Gaye Adegbalola – video LFU v akciji! – bralni krožek Lilijana Burcar – bralni krožek Gloria Anzaldua – poletni piknik – predavanja Alenke Spacal – projekcija filma Ubijanje sestre George – samoobramba za lezbijke in ženske – izjava Podpora Vstajniškim socialnim delavkam – projekcija filma Lezbične tovarne – literarni večeri s predstavitvijo lezbičnih knjig iz Lambde – branje zgodb iz skupinskih trash pisanj na obletnici Metelkove – bralni krožek Monique Wittig – fotografska razstava female-to-femme – prva petletka LFU – kritika homo porok v 3buni – skupinski ogled razstave Neposlušne – delavnica o nasilju v lezbičnih partnerskih odnosih – poslušalnica Chavela Vargas – LGBTQ slovar …in še in še!

Iz sedmih let solidarnosti in sodelovanja z ostalimi feminističnimi ali podpornimi skupinami in prostori:

Bralni krožek Silvia Federici v Socialnem centru Rog – Svetovni dan Ade Lovelace – protest Free Pussy Riot! – spomladanska mladinska akcija na vrtu kluba Tiffany – bralni krožek Ženske kot akterke migracij – trash delavnice skupinskega pisanja – gostovanje na Labriszovem festivalu LIFT v Budimpešti – mednarodno srečanje Varn(ejš)i prostori v Potsdammu – women-only delavnica na Balkanskem anarhističnem sejmu knjig v Ljubljani – nočna grafiterska akcija 8. marec ni dovolj! – prvi shod Noč je naša! – delavnica na Blokupaciji Ministrstva za socialo – performans FEM TV na Rdečih zorah – delavnica feminističnega raziskovanja prekernosti – shod Feminizem na ulice! – obramba Roga pred evikcijo – medgeneracijska feministična srečanja… in še!

O pojmovanju feminizma

Feminizem nam v Lezbično-feministični univerzi pomeni ključno vednost in temeljno orodje, ki v presečiščih s seksualnostjo, spolom, razredom, raso omogoča kritično in vznemirljivo analizo družbe ter zagotavlja samoobrambo in načrtovan boj proti patriarhatu, kapitalizmu, fašizmu, seksizmu, lezbo- in homofobiji, transfobiji, nacionalizmu, rasizmu, imperializmu, ekološkemu opustošenju in drugim vrstam nasilja nad ljudmi in naravo.

Iz pridobljene feministične samoizobrazbe menimo, da sta nujna sistemska analiza obstoječih neenakosti in nasilja s strani vladajočih struktur, ter boj za svobodno življenje vseh. Zato ne pristajamo na izolirani liberalni identitarni aktivizem, ki si prizadeva za pridobitev pravic le za člane_ice določene skupine, ob tem pa ne preizprašuje lastne asimilacije v neoliberalni kapitalistični red in drugih spregledanih neenakosti.

Naša feministična praksa:

– Nasprotujemo kapitalistični apropriaciji in oslabitvi feminizma v tržni produkt, ki predstavlja posamične ženske* na visokih položajih neoliberalnih institucij kot zgled enakopravnosti, hkrati pa izkrivlja, zamegljuje ter izpraznjuje prevratni potencial feminizma. Zato je feminizem potrebno nenehno politizirati in radikalizirati kot gibanje za enakost in osvoboditev prav vseh.

– Naše delovanje temelji tako na skupnostnih kot osebnih potrebah. Dejavne smo tudi v drugih samoniklih skupinah in različnih avtonomnih prostorih, saj nam širjenje samoorganiziranih skupnosti pomeni veliko.

– Naša življenja določajo raznolike osebne in družbene okoliščine. Tako je vsako organiziranje posameznic kompleksno in marsikdaj ne more slediti idealnim teoretskim izhodiščem in doseganju vseh političnih ciljev, vendar so le-ta v organiziranju nepogrešljiva.

– Razbijamo pretesen kalup žrtve. Skupnost in boj spletamo na množenju moči, feminističnem humorju, veselju, užitku, zaupanju, sestrski podpori in solidarnosti.

– Upiramo se temu, da bi se reprodukcija skupin in skupnosti v najširšem pomenu prelagala na mladino, ženske* ali na druge osebe z manj politične moči. Pri opravljanju reproduktivnega dela bi se morale_i izmenjevati in si ga deliti.

– Reflektiramo teme, delo in medsebojne odnose ter lokalno dogajanje v skupnostih, prostorih in v širšem LGBTQ ter feminističnem gibanju. S premisleki poskušamo izpostaviti spregledane hierarhije in nasilje nad/med lezbijkami in ženskami*, znotraj samoniklih skupin in avtonomnih prostorov ter v formaliziranih organizacijah.

– Prizadevamo si za varnejše prostore, ki jih vzpostavljamo na večini svojih srečanj. Sodelujemo tudi pri gradnji dolgoročnega feminističnega prostora za lezbijke in ženske*.

– Zavračamo privatizacijo, omejen dostop ali izbris znanja in vednosti – zato nenehno brskamo in raziskujemo zamolčane vsebine ter jih delimo naprej v živo ali preko spleta. Zavračamo dominantne interpretacije znanja, skušamo iznajti svoje lastne, ki jih lahko uporabimo tako v vsakdanjem življenju kot v feminističnem boju.

– Marsikatero feministično delovanje iz preteklosti je izbrisano ali pozabljeno. Kompleksnosti raznolikih praks ne more zajeti enostransko (samo)zgodovinjenje. Večplasten spomin zato raziskujemo in ga soustvarjamo v različnih žanrih, da bi utelesile_i mnogoterost stvarnosti.

Kje nas najdete:

https://www.lezfemuniverza.org/

lezfemuniverza(afna)gmail.com

1 Žensk(a)/(e)*: naslavljamo vse, tudi transpolne, interspolne in vse druge spolno nebinarne osebe.

 

 

Dodaj odgovor