Lezbična partnerstva: O svobodi
20. 3. 2018
0

Lezbično-feministična univerza vas vabi

na delavnico “Lezbična partnerstva: O svobodi”,

ki bo v petek, 30. 3. 2018 ob 19h v Anarhistično-kvirovsko-feminističnem prostoru v Avtonomni tovarni Rog (glavna stavba, 3. nadstropje).

Lezbična partnerska razmerja so prepletena z mnogimi idealističnimi pričakovanji in miti, ki se mnogokrat izpolnijo le delno ali razvijejo v povsem nekaj drugega.

Na tokratni delavnici bomo razmišljale o različnih vidikih svobode, ki si je želimo v razmerjih, in kako komunicirati o svojih pričakovanjih, potrebah in željah. Na delavnici lahko aktivno sodeluješ ali pa samo poslušaš.

Lepo vabljene!

Delavnica je odprta za lezbijke, ženske in trans osebe. Potekala bo v slovenščini.
(Ilustracija: Alenka Sottler.)

******

Lesbian-Feminist University is inviting you

to a workshop “Lesbian partnerships: Freedom”,

that will occur on Friday, March 30th 2018 at 7 pm at Anarcho-Queer-Feminist Space, Autonomous Factory Rog (main building, 3. floor).

Lesbian partnerships are intertwinned with many idealistic expectations and myths, that many times get only partially fulfilled or develop into something completely different.

At the workshop we will think about different aspects of freedom that we wish to have in our relationships and how to comm unicate our expectations, needs and wishes. You can actively cooperate at the workshop or only listen.

Warmly welcome!

Workshop is opened to lesbians, women and trans persons. Language spoken will be Slovene.

(Ilustration: Alenka Sottler.)

Dodaj odgovor