Podpora Tovarni Rog
1. 6. 2016
0

ZAKAJ SE MORAMO KOT FEMINISTKE IN LEZBIJKE BORITI ZA OHRANITEV TOVARNE ROG IN DRUGIH AVTONOMNIH PROSTOROV?

Kot lezbično-feministična skupina se zavedamo ne samo neprecenljivega pomena avtonomnih prostorov, temveč  pomembnosti vključevanja v protikapitalistične, protirasistične in protigentrifikacijske boje, ki so pomembno ugnezdeni v Tovarni Rog in v Avtonomni kulturni coni Metelkova. S svojo prisotnostjo, premisleki in presečišči lahko feministke, lezbijke, kvir osebe in druge_i v širši borbi za enakost tu odpiramo prostore za kritiko kapitalističnega patriarhata, seksizmov, homo/transfobije in drugih oblik zatiranja, hkrati pa skupaj netimo nepremagljivo silo sprememb.

V Rogu s(m)o ves čas delovale in se borile aktivistke, feministke, lezbijke in kvir osebe na različnih frontah za enakost. Tu so se porodile feministične skupine, ki so s svojimi akcijami in glasovi opozarjale na širši družbeni patriarhat. Rog jim je predstavljal zatočišče, kjer so se sestajale, in ustvarjalno izhodišče za umetniške ter politične dejavnosti. Tako so se v Rogu kot pluralno naravnanem prostoru stkale vezi med kritičnimi posameznicami in nadvse raznolikimi samoniklimi skupinami. Na podlagi desetletne tradicije bojev, ki so jo neposredno soustvarjale, tako so in še vedno razvijajo vsebine, ki jih ne vodi komercialni uspeh, temveč entuziazem, vednost, izkušnje, radovednost, skrb za drugo_ega ter težnja po spreobračanju razmerij moči.

Zato napad Mestne občine Ljubljana na Tovarno Rog dojemamo kot napad na vse obstoječe avtonomne in osvobojene prostore! Pogoji avtonomnega obstoja in delovanja ne morejo biti narekovani od zgoraj ali s pozicije katerekoli dominacije. Rušitev Roga in deložacija njegovih prekernih uporabnic_kov bi pomenila izgon raznoterih, živahno ustvarjalnih ter političnih skupin, s tem pa uničenje enega redkih otokov kritične misli in praks, raziskovanja in eksperimentov skupnosti!

Zato izrekamo podporo Rogu kot neodtujljivemu prostoru mnogoterosti, neulovljivosti in svobode!

Za ohranitev Roga, takšnega, kot ga avtonomno ustvarjajo uporabnice_ki!

Za osvobajanje novih in nadaljni razvoj avtonomnih prostorov!

 

Lezbično-feministična univerza

Ljubljana, 1. 5. 2016

Vir slike: Transparent feminističnih avtonomnih skupin na protestu Štafeta mladosti za neomejen Rog uporabe, 25. 5. 2016, Ljubljana.

Dodaj odgovor