Dogodki
Pogovor s feministkami iz Apokalipse Gender
11. 5. 2010
0

ŠKUC – Kulturni center Q/klub Monokel in KUD Apokalipsa

Vas v okviru Lezbično-feministične univerze

vabita na srečanje in pogovor z ustvarjalkami, ki jih združuje projekt GENDER znotraj dejavnosti založbe in KUD Apokalipsa, v katerem gre zlasti za razvijanje feministične misli, ginokritike in svobodne literarne ustvarjalnosti v Sloveniji in naokrog,

dogodil pa se bo v sredo, 19.5.2010, ob 19.00 v klubu Monokel.

Društvo Apokalipsa izdaja posebne Gender-številke istoimenske revije Apokalipsa in organizira različne ankete, literarna branja ter pogovore, ki so vezani na to tematiko. Obenem izdaja knjige, s katerimi bodisi avtorsko bodisi tematsko ta projekt nadgrajuje in brez katerih bi bil zemljevid feministične literature ter literature žensk v Sloveniji znatno osiromašen.
Zvezki Gender revije Apokalipsa izhajajo enkrat letno od leta 2003 naprej tudi v dvojnih ali trojnih številkah. Ustvarjalke, kritičarke in znanstvenice nam ponujajo mnoge ključne in nadvse moderne tekste, kritična razmišljanja s področja feminističnih, ženskih študij in queer teorije, hkrati pa vznemirljivo prozo, poezijo in dramatiko pesnic in pisateljic iz držav po celem svetu.

S kolegicami iz Apokalipse Gender se bomo pogovarjale o naših feminističnih pobudah in izkušnjah. Razglabljale bomo o položaju ustvarjalk v polju ženske in feministične literature, literarne kritike in teorije. Diskutirale bomo o enem od esejev feministične pisateljice Ursule K. Le Guin in o izkušnjah literatk iz Slovenije, Češke in Slovaške, ki so prispevale v mednarodno zastavljeno anketo o položaju žensk v literaturi.

Kakor je rekla Tillie Olsen: »Vsaka ženska, ki piše, je preživela!«.

Vabljene!


Za tekste se oglasite na e-naslov kulturnicenterq@gmail.com.
Dogodek je namenjen samo ženskam, s čimer omogočamo varen prostor, kjer lahko ženske svobodno in pogumno izražajo lastno mišljenje, kritično vrednotijo svet in se feministično opolnomočijo.

Podpira nas MOL – Urad za socialo.